Inteligentny Rozwój POIR.03.02.02-00-1017/17

Inteligentny Rozwój (PO IR) to Program Operacyjny w ramach perspektywy finansowej – Fundusze Europejskie 2014-2020, będący następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), realizowanego w latach 2007-2013. Program koncentruje się na przedsięwzięciach powiązanych z budową gospodarki opartej na wiedzy, konkurencyjnego sektora nauki oraz efektywnych instytucji otoczenia biznesu umożliwiających inteligentny rozwój gospodarczy kraju. Jego cele to:

  • wsparcie podmiotów gospodarczych w sektorze innowacji i działań badawczych,

  • podniesienie jakości badań naukowych i prac rozwojowych,

  • zwiększenie stopnia przystosowania jednostek do warunków gospodarki rynkowej,

  • zwiększenie umiędzynarodowienia badań naukowych i prac rozwojowych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony www.poir.gov.pl

Steelpress Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie w firmie Steelpress Sp. z o.o. nowego procesu produkcji zespołu jezdnego osi przyczepy z uwzględnieniem nowej technologii szybkiego przezbrajania w celu dostosowania się do specyficznych wymagań klienta”

Celem projektu jest wdrożenie własnej nowej technologii produkcji zespołu jezdnego osi przyczepy z uwzględnieniem nowej technologii szybkiego przezbrajania. Innowacyjność wdrażanych rozwiązań technologicznych polega na wprowadzeniu niestosowanych wcześniej w branży operacji w poszczególnych etapach produkcji, zaś zmiany technologiczne będą skutkowały wprowadzeniem do oferty nowych i znacząco ulepszonych rodzajów osi dla przyczep o różnym tonażu do 3,5t DMC

Przeprowadzenie inwestycji technologicznej spowoduje rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy Steelpress poprzez wdrożenie na rynek produktów będących wynikiem przeprowadzanych badań przemysłowych oraz prac badawczo-rozwojowych przez firmę.

Wartość projektu: 4 058 980,58 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 420 643,2 zł

ZAPYTANIA OFERTOWE

W związku z wdrażaniem w firmie nowego procesu produkcji zespołu jezdnego osi przyczepy z uwzględnieniem nowej technologii szybkiego przezbrajania w celu dostosowania się do specyficznych wymagań klienta, zapraszamy do składania ofert!