Polityka jakości Steelpress bazuje na dwóch kluczowych wytycznych: bezpieczeństwie użytkownika oraz niezawodności i trwałości użytkowanych produktów. Podstawowym i bezwzględnym wymaganiem, jakie stawia przed sobą firma jako producent, jest pełna kontrola nad powstającymi produktami

W realizacji celów Polityki Jakości jako formalnego, obowiązującego dokumentu, firma wyznaczyła trzy strategiczne obszary działania związane z produkcyjnym charakterem przedsiębiorstwa oraz obszary uzupełniające, które obejmują m.in. opiekę posprzedażową i wsparcie techniczne klienta. W ramach Polityki Jakości Prezes spółki deklaruje także rozwijanie systemu zarządzania jakością zgodnego z PN-EN ISO-9001.

Jakość ISO 9001

W roku 2012 roku firma certyfikowała działający system zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. Certyfikat zatwierdzenia systemu nadany został przez międzynarodowe towarzystwo certyfikacji Lloyd’s Registered Quality Assurance Limited. System obejmuje projektowanie i produkcję akcesoriów do przyczep i zabudów samochodowych oraz części wykonanych metodami do obróbki plastycznej.

Z przyjemnością informujemy że w 2018 roku wdrożyliśmy nową normę ISO 9001. Od kwietnia 2018 firma Steelpress działa zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. 

Certyfikat ISO 9001:2015

Jakość RDW

Metody zapewnienia jakości i kontrola głowic zaczepowych produkowanych w Steelpress są również audytowane i certyfikowane przez RDW – instytucję działającą pod nadzorem Ministerstwa Infrastruktury i Środowiska w Holandii. RDW czuwa nad bezpieczeństwem pojazdów i ich części, a także wydaje homologacje, uprawniające do produkcji i wprowadzania wyrobów, mających szczególny wpływ na bezpieczeństwo transportu, na rynek.

Głowice zaczepowe Steelpress są homologowane zgodnie z Regulaminem nr 55 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (R55 ECE). Nie tylko spełniają one, ale i przewyższają jego wymagania. Złożyć prośbę o uzyskanie kopii certyfikatu można tutaj.

Zaczepy i zapinacze burtowe Steelpress produkowane są zgodnie z postanowieniami normy ZN–001:2010.

Jakość DEKRA

Gwarancją bezkonkurencyjności i najwyższej jakości głowic zaczepowych oraz zaczepów do burt Steelpress jest znak niemieckiego instytutu motoryzacyjnego DEKRA Automobil Test Center  “DEKRA Geprüft”, którym możemy oznaczać nasze produkty. Wyroby te, jako jedyne głowice zaczepowe oraz zaczepy burtowe na rynku, są stale kontrolowane przez tę prestiżową jednostkę badawczą.

Jakość PIMOT

Wyroby Steelpress są także akredytowane przez Polski Instytut Techniki Motoryzacyjnej PIMOT.