Polityka jakości Steelpress bazuje na dwóch kluczowych wytycznych: bezpieczeństwie użytkownika oraz niezawodności i trwałości użytkowanych produktów. Podstawowym i bezwzględnym wymaganiem, jakie stawia przed sobą firma jako producent, jest pełna kontrola nad powstającymi produktami

W realizacji celów Polityki Jakości jako formalnego, obowiązującego dokumentu, firma wyznaczyła trzy strategiczne obszary działania związane z produkcyjnym charakterem przedsiębiorstwa oraz obszary uzupełniające, które obejmują m.in. opiekę posprzedażową i wsparcie techniczne klienta. W ramach Polityki Jakości Prezes spółki deklaruje także rozwijanie systemu zarządzania jakością zgodnego z PN-EN ISO-9001.

Jakość ISO 9001

W roku 2012 roku firma certyfikowała działający system zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. Certyfikat zatwierdzenia systemu nadany został przez międzynarodowe towarzystwo certyfikacji Lloyd’s Registered Quality Assurance Limited. System obejmuje projektowanie i produkcję akcesoriów do przyczep i zabudów samochodowych oraz części wykonanych metodami do obróbki plastycznej.

Z przyjemnością informujemy że w 2018 roku wdrożyliśmy nową normę ISO 9001. Od kwietnia 2018 firma Steelpress działa zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. 

Certyfikat ISO 9001:2015

Jakość RDW

Metody zapewnienia jakości i kontrola głowic zaczepowych produkowanych w Steelpress są również audytowane i certyfikowane przez RDW – instytucję działającą pod nadzorem Ministerstwa Infrastruktury i Środowiska w Holandii. RDW czuwa nad bezpieczeństwem pojazdów i ich części, a także wydaje homologacje, uprawniające do produkcji i wprowadzania wyrobów, mających szczególny wpływ na bezpieczeństwo transportu, na rynek.

Głowice zaczepowe Steelpress są homologowane zgodnie z Regulaminem nr 55 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (R55 ECE). Nie tylko spełniają one, ale i przewyższają jego wymagania. Złożyć prośbę o uzyskanie kopii certyfikatu można tutaj.

Zaczepy i zapinacze burtowe Steelpress produkowane są zgodnie z postanowieniami normy ZN–001:2010.

Jakość DEKRA

Głowice zaczepowe oraz zaczepy do burt jako jedyne na rynku, są stale kontrolowane przez tę prestiżową jednostkę badawczą – niemiecki instytut motoryzacyjny DEKRA Automobil Test Center, gwarantując bezkonkurencyjność i najwyższą jakość.

Jakość PIMOT

Wyroby Steelpress są także akredytowane przez Polski Instytut Techniki Motoryzacyjnej PIMOT.