Regularne badania i testy pozwalają nam na tworzenie szczegółowej bazy danych, na podstawie której wypracowujemy i wdrażamy własne normy i standardy produkcji.