INTELIGENTNY ROZWÓJ

(2014-2020)

Inteligentny Rozwój (PO IR) to Program Operacyjny w ramach perspektywy finansowej – Fundusze Europejskie 2014-2020, będący następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), realizowanego w latach 2007-2013. Program koncentruje się na przedsięwzięciach powiązanych z budową gospodarki opartej na wiedzy, konkurencyjnego sektora nauki oraz efektywnych instytucji otoczenia biznesu umożliwiających inteligentny rozwój gospodarczy kraju. Jego cele to:

  • wsparcie podmiotów gospodarczych w sektorze innowacji i działań badawczych,

  • podniesienie jakości badań naukowych i prac rozwojowych,

  • zwiększenie stopnia przystosowania jednostek do warunków gospodarki rynkowej,

  • zwiększenie umiędzynarodowienia badań naukowych i prac rozwojowych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony www.poir.gov.pl 

Steelpress Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie w firmie Steelpress Sp. z o.o. nowej technologii wytwarzania bezpiecznych głowic zaczepowych, czyli urządzeń sprzęgających przyczepę z pojazdem, na rynki Europy i USA”

Celem projektu jest wdrożenie nowej innowacyjnej technologii powstałej w wyniku prowadzonych własnych prac badawczo-rozwojowych produkcji głowic zaczepowych na rynki europejskie z blachy o grubości 2,5 – 6 mm i głowic na rynki Ameryki Północnej (głównie USA) – tzw. głowica 2-calowa. Produktem uzupełniającym będzie „zestaw naprawczy” do głowic 2-calowych.

Realizacja inwestycji przyczyni się do dalszego rozwoju i podniesienia konkurencyjności firmy Steelpress. Nowa technologia powstała w wyniku przeprowadzonych w Spółce Steelpress badań przemysłowych, nie była ona dotychczas nigdzie prezentowana i wykorzystywana komercyjnie.

Wartość projektu: 2 358 505,02 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 825 476,76 zł