Aplikacje – CV wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych prosimy przesyłać klikając tutaj: formularz. 

W ramach wspierania rozwoju zawodowego młodych ludzi Steelpress uczestniczy w różnego rodzaju projektach oraz akcjach przeprowadzanych na potrzeby uczniów i studentów. Są to m.in.

 • regularny udział w targach pracy dla studentów – Targi Pracy Politechniki Poznańskiej

 • współorganizowanie dni otwartych dla kandydatów do techników i szkół zawodowych

 • udostępnianie wiedzy oraz wybranych informacji z know-how firmy do prac studenckich, w tym również inżynieryjnych i magisterskich (Politechnika Poznańska)

 • objęcie patronatem Steelpress wybranych grup zawodowych z profilowanych klas (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu)

 • organizowanie obowiązkowych i ponadprogramowych praktyk dla uczniów i studentów

 • organizowanie staży absolwenckich

 • oferta pracy sezonowej dla uczniów i studentów

PRAKTYKI I STAŻE 2024

Zapraszamy na praktyki uczniów i studentów szkół technicznych, z kierunków zbieżnych lub zbliżonych do specyfiki naszej firmy. Praktykanci przyjmowani są w Steelpress przez cały rok.

Program praktyk dostosowujemy indywidualnie do programu nauczania obowiązującego dla danego zawodu i ustalamy na bieżąco z opiekunem praktyk. Współpraca przebiega w oparciu o wypracowany wspólnie optymalny model wdrażania młodych ludzi w tajniki praktycznego wykonywania ich przyszłego zawodu. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego z zawodów, ściśle związane z nabywaniem umiejętności potrzebnych na konkretnym stanowisku pracy.

Realizacja praktyk kończy się oceną opiekuna praktyk, która może stać się przepustką do dalszej współpracy z firmą. Istnieje możliwość współfinansowania przez Steelpress doskonalących kursów zawodowych dla najlepszych praktykantów, z uwzględnieniem potrzeb konkretnego zawodu oraz ucznia/studenta.

W ramach współpracy firmy z Politechniką Poznańską realizujemy program staży absolwenckich, organizowanych  przez tę uczelnię.

Uczniów, studentów i absolwentów zapraszamy również do skorzystania z możliwości podjęcia pracy sezonowej w firmie Steelpress, np. w okresie wakacji.

Oferty praktyk i staży absolwenckich 2024 – nabór przez cały rok dla studentów i absolwentów kierunków technicznych.

Wymagania

 • tryb studiów zaoczny lub dzienny

 • znajomość technologii obróbki plastycznej

 • znajomość środowiska CAD, w szczególności programy: AutoCAD, SolidWorks

 • bardzo dobra znajomość rysunku technicznego

 • j. angielski na poziomie komunikatywnym

U nas zapoznasz się z:

 • metodami obróbki plastycznej metali

 • praktycznym zastosowaniem programów AutoCAD i SolidWorks

 • najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi

 • funkcjonowaniem nowoczesnego parku maszynowego

 • metodami badania i testowania gotowych wyrobów

Aplikacje – CV wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych prosimy przesyłać klikając tutaj: formularz. 

Partnerzy Steelpress, biorący udział w rozwoju zawodowym młodych ludzi, cechują się umiejętnością dostosowywania się w swej ofercie edukacyjnej do obecnych i prognozowanych oczekiwań rynku pracy.

Nasi obecni partnerzy dydaktyczni to:

 • Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu

 • Politechnika Poznańska

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu