EKOLOGIA: Polityka środowiskowa SPP

Produkcyjny charakter przedsiębiorstwa nie tylko obliguje nas do przestrzegania obowiązujących norm środowiskowych, ale też daje większą świadomość potrzeby i możliwości ochrony środowiska naturalnego. Z tego też powodu powstał w Steelpress odpowiedni dokument, w którym zebrane zostały postanowienia i wytyczne polityki środowiskowej firmy. Zakłada ona m.in. utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego, zgodnego z wymaganiami standardu ISO 14001:2015, oraz wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi.