Rys historyczny

Firma Steelpress powstała w 1967 roku. Początkowo funkcjonowała jako niewielki, rodzinny zakład zajmujący się obróbką metali. Solidne doświadczenie rzemieślnicze, precyzja wykonania i podążanie za potrzebami rynku sprawiły, że firma szybko stała się znanym w branży producentem części do wyposażenia przyczep o ogólnopolskim zasięgu działania.

Od połowy lat dziewięćdziesiątych, kiedy nastąpiło otwarcie Polski na rynki zachodnie, Steelpress rozpoczęła współpracę z zagranicznymi kontrahentami, zdobywając bogate doświadczenie w biznesowych relacjach międzynarodowych. Jednocześnie wzrosła potrzeba większej wydajności produkcyjnej przedsiębiorstwa, dlatego firma przeniosła się do Lubonia, gdzie zakład produkcyjny mógł zająć znacznie większy teren. W 1998 roku Steelpress przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rozwój i Inwestycje

Stały, dynamiczny rozwój naszej firmy, zapoczątkowany po zmianie ustrojowej w Polsce, kontynuowany jest do dnia dzisiejszego. Dzięki długofalowej strategii ciągłego rozwoju od tamtej pory trwa też proces systematycznej rozbudowy i unowocześniania zakładu produkcyjnego Steelpress.

Obecna struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, będąca efektem jego intensywnego rozwoju, łączy w sobie cechy międzynarodowego modelu zarządzania z produkcyjnym charakterem zakładu.

Pion administracyjny stanowią:

  • Zarząd, czuwający nad całokształtem funkcjonowania firmy

  • Dział Kadr i Płac, którego zadaniem jest nie tylko nadzór nad sprawami pracowniczymi, ale także rekrutacja pod kątem strategii rozwojowej Steelpress

  • Dział Zaopatrzenia, dbający o kontakty z najlepszymi dostawcami, zapewniającymi jak najwyższą jakość surowców

  • Dział Sprzedaży i Marketingu, który przyjmuje i przekazuje do realizacji Państwa zamówienia, poszukuje nowych nabywców oraz otacza opieką obecnych klientów

Łączna powierzchnia produkcyjna zakładu wynosi obecnie 6.500 m² i obejmuje m.in. nowo oddaną w 2015 roku, dwupoziomową, nowoczesną halę produkcyjno-magazynową o łącznej powierzchni 2500 m² i wysokości aż 11 metrów.

Rozwój firmy obejmuje też systematyczną rozbudowę pomieszczeń administracyjno-biurowych i dostosowywanie ich do rosnących potrzeb przedsiębiorstwa. Liczba zatrudnionych pracowników sięga obecnie 130 osób.

Na drodze intensywnego rozwoju trwa ekspansja na nowe rynki. Aktualnie firma eksportuje swoje wyroby do 36 krajów świata, w tym do USA, Rosji, Ukrainy, Izraela, Serbii i Białorusi.

Struktura firmy

Prestiżowe partnerstwa

Prestiżowe partnerstwa plasują Steelpress wśrod najlepszych i niezawodnych producentów w swojej branży.

SPONSORING

W ramach polityki odpowiedzialności społecznej Steelpress promuje kulturę i sztukę oraz działania prozdrowotne.