STEELPRESS objął Patronatem klasę o profilu mechatronicznym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu.

Współpraca ma na celu wsparcie edukacji i przygotowania młodzieży do pełnienia roli przyszłych specjalistów w zakresie projektowania i obsługi:

– systemów sterowania liniami produkcyjnymi,
– maszyn sterowanych numerycznie,
– procesów elektrycznej i elektronicznej automatyki przemysłowej

W ramach kooperacji z Technikum Elektrotechniczno-Mechanicznym firma podarowała mundurki szkolne oraz będzie wspierać uczniów w nabywaniu umiejętności praktycznych ważnych dla zawodu mechatronik.