Przedstawiamy aktualny Certyfikat COP (Conformity of Production Compilance Statement) wydany przez RDW dla STEELPRESS. Jest to dowód, że produkty SPP spełniają najwyższe normy jakości oraz głowice zaczepowe homologowane są zgodnie z Regulaminem nr 55 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (R55 ECE).