SPP - informacje dla klientów na podstawie art. 13 RODO (podmioty inne niż os. fizyczne)