INNOWACYJNA GOSPODARKA

(2007-2013)

Celem głównym Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 był rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw

  • Wzrost konkurencyjności polskiej nauki

  • Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym

  • Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym

  • Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy

  • Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

Firma Steelpress Sp. z o.o. zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „ Wdrożenie w firmie Steelpress Sp. z o.o. nowej technologii wytłaczania po skosie”

Celem projektu było wdrożenie innowacyjnej technologii wytłaczania „po skosie”. Wdrożona technologia ma postać nieopatentowanej wiedzy technicznej, która została stworzona i przetestowana przez inżynierów firmy. Technologia ta pozwoliła na wprowadzenie do oferty firmy znacząco udoskonalonego produktu w postaci głowicy zaczepowej ze stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, z blachy o grubości do 6 mm w celu zastąpienia nią dotychczas stosowanych korpusów w postaci odlewów staliwnych lub żeliwnych. Jednocześnie została opracowana i wdrożona do produkcji dźwignia z nowym kształtem uchwytu dostosowanym do wymagań ergonomicznych.

Przeprowadzenie tej inwestycji technologicznej spowodowało rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy Steelpress Sp. z o.o.

Wartość projektu: 4.691.029,25 zł

Dofinansowanie z BGK: 1 227 733,27 zł

Portal Funduszy Europejskich – Program Innowacyjna Gospodarka – www.poig.2007-2013.gov.pl 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – www.miir.gov.pl