INNOWACYJNA GOSPODARKA

(2007-2013)

Celem głównym Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 był rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw

  • Wzrost konkurencyjności polskiej nauki

  • Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym

  • Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym

  • Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy

  • Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce